Filtracja biologiczna w akwarium

Filtracja biologiczna w akwarium

Filtracja polega na przepuszczeniu wody przez odpowiednio dobrane materiały filtracyjne, które usuwają z niej zanieczyszczenia. Dla utrzymania homeostazy w akwarium bardzo ważna jest filtracja biologiczna.

Filtracja biologiczna

Filtracja biologiczna polega na usuwaniu z wody gromadzących się w niej niewidzialnych związków azotowych. Aby w pełni zrozumieć to zagadnienie przyjrzyjmy się naturalnym procesom zachodzącym w każdym zbiorniku wodnym, a więc również i w naszym akwarium.

  • Ryby wydalają związki azotowe w postaci białek i mocznika. Część pochłaniają rośliny, pozostałości są rozkładane przez drobnoustroje do postaci toksycznego dla ryb amoniaku (NH3).
  • Amoniak reaguje z wodą dysocjując na szkodliwe jony amonowe (NH4+).   
  • Jony te są utleniane przy pomocy bakterii tlenowych (z rodzaju Nitrosomonas) do jonów azotynowych (NO2¯).
  • Jony azotynowe są utleniane przy pomocy bakterii tlenowych (z rodzaju Nitrospira) do jonów azotanowych (NO3¯) zwanych azotanami.

Stężenie jonów azotowych w wodzie można ograniczać poprzez regularne podmiany wody w akwarium. Wraz z usuwaną wodą pozbywamy się ich części. Drugim, prostszym sposobem jest skorzystanie z „usług" bakterii beztlenowych.

Z jonów azotanowych nie da się już uzyskać energii w procesie utleniania, ale można wykorzystać je do oddychania. Właśnie tę sztukę opanowały pożyteczne bakterie beztlenowe. Zamieszkują one w zbiorniku wodnym strefy w których występują braki rozpuszczonego w wodzie tlenu cząsteczkowego (głównie dolne warstwy podłoża). Niezbędny do życia tlen muszą czerpać ze związków chemicznych, w tym również z jonów azotanowych. Pobierają z nich tlen i przekształcają je do postaci azotu cząsteczkowego, który, jako gaz, ulatnia się z akwarium. W ten sposób następuje całkowite „pozbycie" się z wody związków azotowych. Proces ten nazywamy denitryfikacją.

Azotany są nawet 500 razy mniej groźne od amoniaku, ale są również toksyczne i kumulują się w akwarium, by po pewnym czasie osiągnąć stężenie zagrażające życiu ryb (ok. 20-50 mg/l w zależności od gatunku).

Aby filtracja biologiczna była możliwa, należy zapewnić idealne warunki do osiedlania się pożytecznych szczepów bakterii nitryfikacyjnych wewnątrz filtra. W tym celu stosuje się specjalne wkłady filtracyjne.

Wkłady BIOCERAMAX PRO 600, BIOCERAMAX PRO 1200 i BIOCERAMAX PRO 1600, różnią się od siebie wielkością powierzchni czynnej, możliwej do zasiedlenia przez nitryfikacyjne bakterie – na jeden litr wkładu wynosi ona odpowiednio 600, 1200 i 1600 m kw. Mają postać walców lub kulek wykonanych z ceramiki lub spiekanego szkła. Wystarczy umieścić je w filtrze, najlepiej za wkładami służącymi do filtracji mechanicznej, tak, aby trafiająca na nie woda była już pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (zapychają one pory wkładów biologicznych zmniejszając ich powierzchnię czynną).

źródło: materiały AQUAEL, fragment publikacji „Filtracja wody w akwarium"

AQUAEL to światowy lider filtracji akwarystycznej z 30-to letnim doświadczeniem. Filtry AQUAEL wyróżnia wygodna eksploatacja, bezawaryjność, niski pobór energii elektrycznej, wyjątkowo cicha praca oraz właściwy dobór mediów filtracyjnych.

Bez względu na typ filtra AQUAEL (wewnętrzny, zewnętrzny), każdy z nich jest dobrany optymalnie do rekomendowanej wielkości akwarium, co zapewnia doskonałą jakość wody i środowisko życia zwierząt oraz roślin w Twoim akwarium.