Czy kwarantanna ryb w akwarium  jest konieczna?

Czy kwarantanna ryb w akwarium jest konieczna?

Jedną z największych zalet akwarystyki jest to, że opiekun zbiornika zawsze ma możliwość dokonania w nim jakichś zmian, na przykład poprzez dokupienie nowych ryb. Zabieg taki wiąże się jednak z pewnym ryzykiem, bowiem wraz przyniesionymi ze sklepu zwierzętami możemy zawlec do akwarium niepożądane choroby. Czy jest sposób, aby tego uniknąć?

Skąd się biorą choroby ryb?

Choroby ryb akwariowych niestety są zjawiskiem powszechnym i dotyczą praktycznie każdego zbiornika. Jednak w przypadku hurtowni i sklepów zoologicznych prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest szczególnie wysokie. Zdecydowana większość ryb oferowanych w handlu pochodzi bowiem z ferm zlokalizowanych w Azji Południowo-Wschodniej. Ryby są tam hodowane w warunkach stawowych w specjalnych basenach zewnętrznych. Wraz z nimi do Europy wysyłane są zupełnie nieznane u nas szczepy bakterii, wirusów, grzybów i innych patogenów. Co więcej, ryby te trafiając do akwarium znajdują się w nowych, nietypowych dla nich warunkach, co zwiększa ich stres i potęguje wrażliwość na choroby. Dodatkowo w naszych zbiornikach stykają się z rodzimymi, nowymi dla nich patogenami. To wszystko sprawia, że są szczególnie narażone na wystąpienie chorób. Co więcej, stanowią one zagrożenie również dla dotychczasowych mieszkańców zbiornika. Bardzo często zdarza się bowiem tak, że po zakupie nowych ryb im samym nic nie jest, ale na chorobę zapadają wcześniejsi rezydenci akwarium.

Kupuj w sprawdzonym sklepie!

Jak zatem ustrzec się przed chorobami ryb? Przede wszystkim należy kupować je wyłącznie w sprawdzonych sklepach, zaopatrujących się w pewnych hurtowniach, w których wdrożone są specjalne procedury kwarantannowe. Oznacza to, że ryby nim trafią do sklepu poddane są co najmniej dwutygodniowej kwarantannie, podczas której istnieje możliwość zauważenia i wyleczenia ewentualnych występujących u nich chorób. Bardzo ważny jest również sposób postępowania z rybami w samym sklepie. Kolejne partie ryb sprowadzane z hurtowni powinny być umieszczane w oddzielnych zbiornikach, tak aby można było na bieżąco kontrolować stan ich zdrowia. Należy również zwrócić uwagę na warunki, w jakich pływają ryby w sklepie. Okazy oferowane w sklepach AQUAEL ZOO pochodzą wyłącznie ze sprawdzonych hurtowni, znajdują się pod stałą opieką lekarzy weterynarii oraz są przetrzymywane w warunkach gwarantujących ich najwyższą jakość zdrowotną.

Jak postępowaćz nowymi rybami?

Na zakończenie warto podkreślić, że nowo zakupione ryby najlepiej byłoby umieścić na co najmniej dwa tygodnie w oddzielnym domowym zbiorniku kwarantannowym. Uzyskamy wtedy pewność, że zanim trafią do docelowego akwarium będą całkowicie zdrowe i nie spowodują chorób u jego dotychczasowych mieszkańców.

Jeśli nie mamy możliwości kwarantannowania w domu nowo zakupionych ryb, należy pamiętać, aby po ich wpuszczeniu do akwarium przez najbliższe dni zwracać szczególną uwagę na stan jego mieszkańców, a w przypadku zauważenia pierwszych niepokojących objawów natychmiast zastosować skuteczną kurację – samodzielnie lub we współpracy ze specjalistą mającym doświadczenie w leczeniu chorób ryb.